hyperkonvergerad infrastruktur

beteckning på en konvergerad infrastruktur som är mjukvarudefinierad. (Kan också beskrivas som virtualiserad.) Infrastruktur står här för it-system, alltså allt utom persondatorer, mobiltelefoner och annan ändpunktsutrustning. Det vill säga servrar, databaser och nätverksutrustning. Att infrastrukturen är mjukvarudefinierad innebär att den körs på vanliga standardservrar i stället för på specialiserad (och ofta leverantörsspecifik) hårdvara. Allt styrs från en styrenhet (controller) som förser servrarna med de instruktioner de behöver. – På engelska: hyperconverged infrastructure, förkortat HCI.

[it-system] [ändrad 8 mars 2019]

konvergerad infrastruktur

it-system som hanteras som en enhet. – Resurser som applikationsservrar, minnesservrar, databaser och nätverksutrustning styrs tillsammans på ett centraliserat sätt. Detta anses möjliggöra mer effektiv användning av resurserna och gör det enkelt att flytta it-systemet till molnet (i så kallade containrar). – På engelska: converged infrastructure, förkortat CI.

[it-system] [1 februari 2019]