network-as-a-service

(NaaS) – nätverk som tjänst – beteckning på tjänster där ett företag hanterar nätverket åt ett annat företag. Detta kan göras på olika sätt, bland annat beroende på om det gäller extern datakommunikation (anslutning till internet), företagets interna långdistanskommunikation eller även lokala nätverk. En teknik som  kan användas är virtuella privata nätverk. Molntjänster ingår ofta. Se också SD‑WAN. – Fördelen för kunden är minimala kostnader för nätverksutrustning och bemanning. Det blir löpande driftskostnader i stället för kapitalkostnader. Nätverk som tjänst ger också möjlighet att anpassa kapaciteten till behovet. Tjänsteleverantören kan också utnyttja sina resurser mer effektivt än vad kunderna skulle kunna göra utan samordning.

[as-a-service] [nätverk] [31 mars 2020]

lift-and-shift

”lyft och flytta” – beteckning på migrering av it‑system med minsta möjliga ändringar eller inga ändringar alls. Uttrycket används ofta om migrering av it‑system till molnet. Kallas också på engelska för rehosting.

[it-system] [30 januari 2020]

showback

internredovisning – i it: rapport till avdelningarna i ett företag om deras respektive användning av företagets it-resurser, men utan krav på att avdelningarna betalar för det de använder. Syftet är i stället att skapa medvetenhet och att stimulera till sparsamhet. Ordet showback anspelar på chargebackinterndebitering.

[företag och ekonomi] [it-system] [29 november 2019]

singeltenans

det att en kund eller användare ensam disponerar ett exemplar av ett program som tillhandahålls av en molntjänst eller ett organisationsnätverk. Om flera kunder använder samma program disponerar de alltså varsitt exemplar av programmet. Alternativet är multitenans. – På engelska: single‑tenancy; som attribut: single‑tenant.

[it-system] [molnet] [programkörning] [21 november 2019]