I&T

information and technology – föreslagen ny term för vad som annars kallas för it (information technology). Termen I&T infördes av Gartner i slutet av 2010-talet. Syftet sägs vara att understryka att information och teknik är tillgångar för företaget, inte bara en funktion.

[förkortningar på I] [it-system] [8 maj 2021]

rate limiting

taktbegränsning – begränsning av antalet anrop till en resurs i ett it-system per tidsenhet. Taktbegränsning används av flera skäl:

  • – för att försvåra överbelastningsattacker;
  • – för att förhindra att ett program eller en användare gör så många anrop att ingen annan får tillgång till resursen;
  • – för att den anropade resursen ska hinna med.

– Kallas ibland för hastighetsbegränsning (men se takt).

[it-system] [nätverk] [programmering] [13 april 2021]

FinOps

hantering av kostnaderna för molnbaserade tjänster. – Kostnaderna för molntjänster är baserade på förbrukning, dels av minnesutrymme, dels av processorkapacitet. Till det kommer kostnader för internetkommunikation mellan organisationen och molntjänsterna samt utbildning av personal och andra interna kostnader. Dessutom är det vanligt att avdelningar inom organisationen ibland köper egna molntjänster vid sidan av it‑avdelningen (skugg-IT). – Det händer ofta att organisationer underskattar kostnaderna, och kanske inte realiserar de förväntade besparingarna när de går över till molntjänster. Syftet med FinOps är att göra det möjligt att planera och reglera kostnaderna för molnet. – Stiftelsen FinOps (finops.org), som ingår i Linux Foundation, är en samarbetsorganisation för företag som vill utbyta erfarenheter och utveckla god praxis när det gäller kostnaderna för molntjänster. – FinOps är kort för för financial operations (ska troligen ansluta till termer som DevOps), men brukar också uttydas cloud financial management.

[företag och ekonomi] [molnet] [ord på ops] [8 april 2021]

CASB

cloud access security broker – molnbaserad tjänst för it-säkerhet i molnbaserade tjänster. – En CASB ligger mellan användare och molnbaserade tjänster och hanterar inloggning och autentisering samt övervakar användarnas aktiviteter för att vid behov varna för misstänkta eller olämpliga beteenden. 

[förkortningar på C] [it-säkerhet] [molnet] [18 mars 2021]

tillgång

  1. – i företagsekonomi: allt som en organisation äger som har ekonomiskt värde (och som man alltså vid behov kan sälja för att betala skulder). Till exempel pengar, värdepapper, hus, bilar, möbler, datorer, lager, råvaror, varumärken, patent samt rättigheter till datorprogram, text, musik och film.  – På engelska: asset. (Se också inventory.) – Tillgång kan ha en mer allmän betydelse i vardagsspråket: ”hon är en tillgång för före­taget”. – Inom it används termen ibland i vidare bemärkelse, till exempel om filer (bilder, video, ljud) som är värde­fulla därför att de är användbara. – Man kan då också tala om material, resurs. – Se också digital asset (om dödsbon) och portfölj;
  2. – se access.

[företag och ekonomi] [it-system] [18 mars 2021]

portfölj

beteckning på en organisations it-tillgångar. – En portfölj omfattar it‑system, applikationer, pågående projekt och annat – allt inom it som kan sägas ha ett värde i pengar för organisationen. Termen anspelar på aktieportfölj. – Portföljhantering (portfolio management) är strävan att göra tillgångarna i portföljen så lönsamma som möjligt genom att avyttra sådant som ger ett lågt eller inget bidrag till företagets lönsamhet och anskaffa sådant som förväntas ge ett högt bidrag. – På engelska: portfolio.

[företag och ekonomi] [it-system] [18 mars 2021]