mjuk borttagning

(soft delete)borttagning som går att ångra. Filen, mejlet eller andra data som har tagits bort (raderats) sparas i en särskild mapp och kan återställas vid behov. – Alla persondatorer med grafiskt användargränssnitt har en papperskorg som fyller samma funktion. Uttrycket mjuk borttagning används främst i Microsofts molntjänst Azure (se denna länk). Där är det en tilläggsfunktion som även kan spara data som har raderats från papperskorgen.

[filer] [it-system] [8 januari 2019]

återläsning

inläsning av förlorade eller skadade data från backupserver till de datorer, servrar eller annan utrustning där de fanns före förlusten eller skadan. – Även: inläsning av översända data som repeteras därför att mottagaren inte har kunnat avläsa dem korrekt. – På engelska: readback eller restoring.

[backup] [it-säkerhet] [10 december 2018]

OpenWrt

ett operativsystem för inbyggda system, främst routrar för wi‑fi, baserat på Linux. Det sprids till användare som vill byta ut den mjukvara som deras routrar levererades med mot program av deras eget val. Fördelen med det uppges vara att användarna kan anpassa mjukvaran efter sina egna behov och önskemål. – OpenWrt har utvecklats sedan 2010 av tyska OpenWrt Project. Namnet kommer av routern WRT54G, som var den första som operativsystemet utvecklades för. – Se openwrt.org.

[inbyggda system] [linux] [trådlöst] [26 november 2018]

robusthet

i datorvetenskap: förmåga hos ett it‑system att fungera tillfredsställande, trots fel. Ett robust program ska vid fel inte producera felaktiga utdata, inte krascha och inte gå in i en slinga. – Fel kan vara:

 • – tekniska fel vid programkörningen (en sladd rycks ut, glappkontakt, avbrott i nätverket…);
 • indata som programmet inte kan behandla (fel datatyp, division med noll, andra värden som programmeraren inte har förutsett…)
 • – fel i programkoden.

– Robust programmering går ut på dels att förebygga sådana fel, dels att se till att systemet kan hantera dem. Programmet bör alltså kunna känna igen fel när de uppstår. Programmet bör rapportera fel till användaren, och om möjligt fortsätta med andra delar av programmet tills felet är rättat. (Se abort, retry, ignore, fail?.) – Fyra principer för robust programmering är:

 • – Sjuklig misstänksamhet. Andra kan vara ute efter att missbruka eller sabotera programmet; programmeraren är medveten om att hon själv kan göra fel;
 • Dumhet. Om det går att göra fel så kommer någon användare att göra fel. (Se Murphys lag.) Skriv därför tydliga och lättfattliga felmeddelanden – inte obskyra felkoder;
 • Dölj farliga redskap. Ge inte användarna möjlighet att modifiera programmet;
 • Sådant händer aldrig. – Jo det gör det. Gardera även mot osannolika fel.

– På engelska: robustness.

[datorvetenskap] [fel] [it-system] [15 oktober 2018]

emulator

program för emulering. Alltså program som efterliknar funktionen hos andra program eller hos hårdvara. Emulatorer används:

 • – för att man ska kunna köra program som är skrivna för gamla, inte längre tillgängliga datortyper på nyare datorer;
 • – för att man ska kunna använda äldre typer av tillbehör med nya datorer;
 • – för testning av program avsedda för datorer som ännu inte finns, eller inte är tillgängliga;
 • – för att återskapa användarmiljön från äldre hobby- och speldatorer på nya datorer;
 • – för arkivändamål: för att göra äldre informationskällor och program tillgängliga.

– Program som Wine räknas inte som emulatorer, men gränsdragningen mellan emulatorer och program som Wine, som översätter instruktioner från ett system (Windows) till ett annat system (Unix) är inte skarp. En emulator kan ses som ett slags virtuell maskin, medan ett program som Wine i princip är en tolk. – Apples Boot Camp, som gör att man kan köra Windows på en Mac, är ingen emulator, eftersom det gör att man verkligen kan köra Windows i originalutförande från Microsoft.

[it-system] [mjukvara] [16 oktober 2018]