Fast arrays of wimpy nodes

(FAWN) – sätt att konstruera servrar av många små och billiga processorer kopplade till var sitt flash­minne. Tester visar att sådana servrar kan utföra många små och enkla operationer mycket snabbt och med låg ström­för­bruk­ning. De lämpar sig till exempel för att söka i databaser av typ nyckel-värde. De lämpar sig däremot inte för komplicerade beräkningar. – Grund­idén är att använda en relativt enkel, billig och långsam processor direkt kopplad till ett flashminne. En sådan server kan utföra enkla ope­ra­tioner med mycket låg strömförbrukning jämfört med traditionella servrar. Kopp­lar man sedan ihop många sådana servrar får man ett kraftfullt system, återigen lämpat för enkla operationer i stor mängd. – FAWN-modellen utvecklades 2009 av David Andersen vid Carnegie Mellon (länk) och Michael Kaminsky vid Intel Labs och Carnegie Mellon (länk) samt deras medarbetare. De presenterade FAWN 2009 i denna artikel. – Språkligt: Wimpy betyder ungefär ’mesig’. David Anderson har beklagat att tekniken fick det namnet, eftersom företag inte vill tillverka något mesigt.

[it-system]