processor

  1. – logisk krets för bearbetning av data:
    • – ofta: centralprocessor, CPU (central processing unit) – den viktigaste processorn i en dator. Om datorn vid sidan om centralprocessorn har andra, specialiserade sidoprocessorer, är det centralprocessorn som delar ut arbetsupp­gifter till de andra processorerna. När man säger bara ”processorn” menar man vanligtvis centralprocessorn (CPU:n);
    • – förutom centralprocessorn: andra processorer som konstruerats för att hantera speciella uppgifter, till exempel grafikprocessor (GPU) och matematikprocessor (flyttalsprocessor). Sådana processorer kallas för sidoprocessorer eller hjälpprocessorer, på engelska coprocessors.

    – Numera består processorer av halvledare i integrerade kretsar, så kallade chipp eller mikroprocessorer. Äldre processorer (fram till början av 1970‑talet) bestod av diskreta elektroniska komponenter monterade i kretskort (diskreta kretsar). I princip kan man bygga mekaniska processorer, se analysmaskin, men alla processorer i datorer är elektroniska. – Orden processor, krets och chipp används ofta som om de var utbytbara: de beskriver olika aspekter av samma sak. Processor är namnet på en funktion i datorn, kretsen är den konstruktion av halvledarkomponenter och ledningar som realiseras i processorn och chipp är den materiella produkten. Numera bygger man ofta flera processorer i samma chipp (kapsel). Man säger då om att chippet har flera kärnor. Eftersom kärnorna arbetar samordnat ser man helheten som en enda (flerkärnad) processor. – Se också APU (accelerated processing unit).

  2. – se personuppgiftsbiträde.

[juridik] [processorer] [ändrad 25 mars 2023]