processor

  1. – logisk krets för bearbetning av data:
    • – ofta: centralprocessor, cpu (central processing unit) – den viktigaste pro­ces­sorn i en dator. Om datorn vid sidan om centralprocessorn har andra, specialiserade processorer, är det centralprocessorn som delar ut arbets­upp­gifter till de andra processorerna. När man bara säger ”processorn” menar man vanligtvis centralprocessorn (cpu:n);
    • – förutom centralprocessorn: andra processorer som konstruerats för att hantera speciella uppgifter, till exempel grafikprocessor (gpu) och matematikprocessor (flyttalsprocessor).

    – Numera består processorer av halvledare i integrerade kretsar, så kallade chipp. Äldre processorer bestod av diskreta elektroniska kom­po­nenter monterade i kretskort (diskreta kretsar). I princip kan man bygga mekaniska processorer, se analysmaskin, men alla processorer i datorer är elek­tron­iska. – Orden processor, krets och chipp används ofta som om de var ut­byt­bara: de beskriver olika aspekter av samma sak. Processor är namnet på en funktion i datorn, kretsen är den konstruktion av halv­ledar­kompo­nenter och ledningar som realiseras i processorn och chipp är den materiella produkten. Numera bygger man ofta flera processorer i samma chipp (kapsel). Man säger då om att chippet har flera kärnor. Eftersom kärnorna arbetar samordnat ser man helheten som en enda (flerkärnad) processor. – Se också apu (accelerated processing unit).

  2. – se personuppgiftsbiträde.

[juridik] [processorer]