robust hashing

robust hashning, robust kondensering – ett föreslaget sätt att upptäcka kopior av digitala bilder eller videor, även om de har ändrats. – Normalt används hashar (kondensat) i it‑säkerhet som ett sätt att avslöja att meddelanden har manipulerats sedan de lämnade avsändaren. Minsta ändring i ett meddelande (eller annat digitalt material), även om ändringen bara är en enda bokstav, ger ett helt nytt kondensat som inte liknar det ursprungliga. Ett robust kondensat är däremot okänsligt för ändringar som att en video har kortats eller ändrats på andra sätt. Det är ett slags fingeravtryck. – Användning av robust hashning har föreslagits som ett sätt att få bort kopior av otillåtet material från sociala medier. Även om ett socialt medium avlägsnar en video av, till exempel, en skolskjutning så brukar det spridas redigerade kopior som är svåra att upptäcka och ta bort. Med robust hashning skulle man kunna hitta dem. – En algoritm för robust hashning har utvecklats av den amerikanska forskaren Hany Farid (farid.berkeley.edu), se denna artikel från 2019. – Robust hashning kallas också för perceptual hashing. – Hany Farid har också utvecklat en besläktad teknik, PhotoDNA – se microsoft.com/en-us….

[bildbehandling] [23 maj 2022]

COMPAS

Correctional offender management profiling for alternative sanctions – ett kontroversiellt program för bedömning av en brottslings risk för återfall. Programmet används ibland i USA som underlag för straffsättning. Forskarna Julia Dressel (juliadressel.com) och Hany Farid (farid.berkeley.edu) publicerade i januari 2018 en artikel med rön som tyder på att programmet inte kan bedöma risken för återfall bättre än mänskliga bedömare (länk). – COMPAS utvecklas av det amerikanska företaget Equivant (equivant.com) och bygger på en skyddad algoritm. Riskbedömningen baseras på ett frågeformulär – se denna länk.

[förkortningar på C] [juridik] [ändrad 4 juli 2019]

fotoforensik

(photo forensics) – undersökning av fotografier i syfte att upptäcka om de har blivit manipulerade. I bred bemärkelse också för att se ifall bilderna föreställer något annat än de påstås föreställa. – Se boken Photo Forensics av Hany Farid (länk).

[foto] [källkritik] [ändrad 4 juni 2017]