fotoforensik

(photo forensics) – undersökning av fotografier i syfte att upptäcka om de har blivit manipulerade. I bred bemärkelse också för att se ifall bilderna föreställer något annat än de påstås föreställa. – Se boken Photo Forensics av Hany Farid (länk).

[foto] [källkritik] [ändrad 4 juni 2017]