sociala medier

tjänster på internet för kontakter, diskussioner och informations­utbyte. De som an­vänder tjänsterna bidrar med huvuddelen eller en stor del av innehållet. – Som sociala medier räknas sociala nätverk, bloggar med kommentarer, mikrobloggar (som Twitter), diskussionsforum, sociala bokmärken, wikier och forum där användarna delar med sig av musik, foton och filmer och kommenterar dem. Sociala medier är också sajter där användarna utbyter rekommendationer och tips. (Se också webb 2.0.) – Sociala medier innehåller till stor del användar­skapat inne­håll, medan plattformen för publiceringen oftast tillhandahålls av ett företag. Även virtuella världar kan räknas som sociala medier. – På engelska: social media. – Se också definition i Kungliga bibliotekets termordlista, sidan 14 (arkiverad). – Sveriges Radio har gett ut en hand­bok i sociala medier för journalister. Den kan laddas ner gratis (länk). – Jämför med sociala nät­verk, sociala program och community samt med blottar­kultur.

[sociala medier] [ändrad 9 mars 2021]