kopimi

”copy me” – text och märke som säger att något får kopieras fritt. Det kan vara text, bild, video, musik eller annat. Den som sätter dit kopimimärket är, eller bör vara, den som har upphovs­­rätten. De som använder kopimimärket kallas för kopimister. – Läs mer på kopimi.com (nere sedan mars 2021, arkiverad). – Kopimism är också en religiös rörelse, grundad i Sverige 2010 av Isak Gerson (isakgerson.se). Det missionerande kopimistsamfundet (kopimistsamfundet.se) erkändes 2011 som trossamfund i Sverige. Kopimisterna anser att kopiering och spridande av information är heliga handlingar. – Läs också om copyleft, Creative commons, Free art license, GNU Free documentation license, GPL och IDDN.

[kuriosa] [upphovsrätt] [ändrad 7 maj 2022]