GNU free documentation license

(GFDL eller FDL) – en upphovsrätts‑licens för text­dokument. – GFDL liknar principerna för fri mjuk­vara: licensen ger alla rätt att läsa dokumentet, att ändra det och att sprida det vidare, med eller utan ändringar, gratis eller mot be­talning, för­ut­­satt att alla följande an­vänd­are blir bundna av samma licens. Det är alltså en tillämp­ning av copyleft: man använder upphovsrätten för att se till att dokumentet alltid förblir fritt och så att ingen kan ändra på detta. – GFDL ut­­veck­la­des av Free soft­ware foundation för att skydda den dokumentation som alltid följer med fri mjuk­vara. Men licensen kan naturligt­vis an­vändas för vilka upphovsrätts­ligt skyddade textdokument som helst. – Ett pro­blem är att licens­vill­koren, som alltid måste följa med dokumenten, vid ut­skrift fyller två eller tre A4‑sidor. Bland annat därför väljer många i stället Creative commons licens. – Läs mer på GNU:s webbsidor. – Läs också om Free art license, GPL, IDDN och kopimi.

[licenser] [upphovsrätt] [ändrad 21 maj 2019]