kopimi

”copy me” – text och märke som säger att något får kopieras fritt. Det kan vara text, bild, video, musik eller annat. Den som sätter dit kopimimärket är, eller bör vara, den som har upphovs­­rätten. De som använder kopimimärket kallas för kopimister. – Läs mer på kopimi.com (nere sedan mars 2021, arkiverad). – Kopimism är också en religiös rörelse, grundad i Sverige 2010 av Isak Gerson (isakgerson.blogspot.com) (från 2010). Det missionerande kopimistsamfundet är sedan 2011 erkänt som trossamfund i Sverige. Kopimisterna anser att kopiering och spridande av information är heliga handlingar. – Se kopimistsamfundet.se. – Läs också om copyleft, Creative commons, Free art license, GNU Free documentation license, GPL och IDDN.

[kuriosa] [upphovsrätt] [ändrad 22 april 2021]

Dagens ord: 2013-03-30