kopimi

”copy me” – text och märke som säger att något får kopieras fritt. Det kan vara text, bild, video, musik eller annat. Den som sätter dit kopimimärket är, eller bör vara, den som har upp­hovs­­rätten. De som använder kopimimärket kallas för kopimister. – Läs mer på kopimi.com. – Kopimism är också en religiös rörelse, grundad i Sverige 2010 av Isak Gerson (isakgerson.blogspot.com) (från 2010). Det missionerande kopimistsamfundet är sedan 2011 er­känt som tros­sam­fund i Sverige. Kopimisterna anser att kopiering och spridande av in­formation är heliga handlingar. – Se kopimistsamfundet.se (nere sedan november 2018 – arkiverad). – Läs också om copyleft, Creative commons, Free art license, GNU Free documentation license, GPL och IDDN.

[kuriosa] [upphovsrätt] [ändrad 20 september 2020]

Dagens ord: 2013-03-30