IDDN

Interdeposit digital number – ett system för skydd av upp­hovs­­rätten till digitala verk, både bild och musik. – Verk som är registrerade hos IDDN får ett unikt nummer och en digital följe­­sedel med upp­gifter om upphovspersonen och om de vill­kor som gäller för kopiering och annan tillåten an­vändning. Den som vill kopiera verket eller använda det på annat sätt kan enkelt upp­fylla vill­koren för att få göra det. Upphovspersonen får också juridisk hjälp med att motarbeta pirat­­kopior. – IDDN har inte fått särskilt stor spridning. – Läs också om copyleft, Creative Commons, Free art license, GNU free documentation license, GPL och Kopimi. – Se iddn.org.

[förkortningar på I] [upphovsrätt] [ändrad 22 oktober 2017]