IDDN

Interdeposit digital number – ett system för skydd av upphovsrätten till digitala verk, både bild och musik. – Verk som är registrerade hos IDDN får ett unikt nummer och en digital följesedel med uppgifter om upphovspersonen och om de vill­kor som gäller för kopiering och annan tillåten användning. Den som vill kopiera verket eller använda det på annat sätt kan enkelt uppfylla villkoren för att få göra det. Upphovspersonen får också juridisk hjälp med att motarbeta piratkopior. – IDDN har inte fått särskilt stor spridning. – Läs också om copyleft, Creative Commons, Free art license, GNU free documentation license, GPL och Kopimi. – Se iddn.org.

[förkortningar på I] [upphovsrätt] [ändrad 22 oktober 2017]