shareware

beteckning på program som kan laddas ner gratis, men som man förväntas betala för så småningom. Priset kan vara fast eller ett valfritt belopp. Det finns tre huvudmodeller:

  1. – förtroendemodellen, där pro­gram­met fort­sätter att fungera även om använd­a­ren inte be­talar. (Men man kan få irri­te­rande påminnelser, se nagware);
  2. – prövapå-modellen, där programmet stängs av efter en prövotid om man inte betalar. – Kallas också för trialware;
  3. – licensmodellen, där man kan använda programmet gratis på obegränsad tid, men där man får tillgång till extra tjänster eller funktioner om man betalar. – Kallas också för freemium.

– Shareware är inte samma sak som free­ware, gratisprogram, som alltid är gratis utan vill­kor. Det är inte heller samma sak som fri mjukvara. – Shareware skyddas normalt av upphovsrätt: källkoden kan vara hemlig, och använd­a­ren har inga andra rättigheter än att använda pro­grammet. Hon får till exempel inte sälja exemplar av det eller ge bort kopior. – De första som spred program som shareware var amerikanerna Jim Knopf (länk) och Andrew Fluegelman (se Wikipedia) i början av 1980‑talet. Bob Wallace (1949—2002), som var en av Microsofts första anställda, hittade på ordet shareware. 1982 grundade Wallace Quick­­soft, det första programföretag som spred sina pro­dukter som shareware. – Det finns inget självförklar­ande svenskt ord för share­ware, men Datatermgruppen rekommenderar spridprogram (länk). Ett alternativ är bidragsprogram.

[mjukvara] -ware] [ändrad 18 december 2020]