Dynamic Island

en föränderlig interaktiv liten yta upptill på iPhone 14 Pro och 14 Pro Max. Den täcker kameror, högtalare, mikrofon och annat. – Dynamic Island presenterades i september 2022, och är en vidareutveckling av flärpen på några tidigare modeller av iPhone. Flärpen var bara en svart yta, men Dynamic Island är en interaktiv del av bildskärmen. Den kan visa text och bilder, visa information från olika program och ta emot instruktioner genom tryckningar, till exempel användas för styrning av musik. Dynamic Island förändrar också form beroende på vad som visas. – Se Apples webbsidor.

[grafiskt användargränssnitt] [ios med flera] [mobiltelefoner] [16 september 2022]

mjukvaruförteckning

(software bill of materials, SBOM) – detaljerad förteckning över alla komponenter som ingår i en mjukvaruprodukt. – Mjukvaruförteckningar behövs därför att mjukvaruprodukter numera sällan är skrivna från början till slut av samma team av programmerare. I stället är produkterna till stor del sammansatta av mjukvarupaket och bibliotek från andra leverantörer, ofta skrivna i öppen källkod. Detta är en risk för it-säkerheten, eftersom man inte alltid vet hur säkra de externt utvecklade komponenterna är (se leverantörsattack). Det kan också vara viktigt att veta vilka licenser som gäller för de olika komponenterna. – En mjukvaruförteckning bör bland annat innehålla namn och versionsnummer för varje komponent, tillverkare och beroenden mellan komponenter. – Läs också om SCA.

[mjukvara] [systemutveckling] [4 september 2022]

mjukvaruförråd

lagringsplats för mjukvarupaket. – Mjukvaruförråd tillhandahålls som tjänster på internet av många organisationer, antingen gratis eller mot avgift. De är knutna till bestämda programspråk eller operativsystem. De används främst av utvecklare för lagring av program i projekt (i stället för att projektdeltagarna skickar program direkt till varandra).  Mjukvaruförråd brukar ha funktioner för att upptäcka och oskadliggöra skadeprogram. En del kan också testa inlämnade program. De har också funktioner för sökning efter program med önskade egenskaper och för nerladdning av program. – Även: programvaruförråd. – På engelska: software repository.

[mjukvara] [systemutveckling] [29 augusti 2022]