SAFOS

Samarbetsplattform för offentlig sektor – ett samarbetsverktyg som har utvecklats av Försäkringskassan, avsett för offentlig sektor. – SAFOS har system för dokumenthantering, digitala möten och chatt. Allt är skrivet i öppen källkod. Det har tagits i drift 20222023. – Bakgrunden är att det samarbetsverktyg som tidigare har använts av myndigheter, Microsoft Teams, anses olämpligt på grund av bristande dataskydd. (Tjänster som drivs av amerikanska företag är underkastade amerikanska lagar som Cloud Act och FISA, men är inte nödvändigtvis anpassade till Dataskyddsförordningen.) Därför inleddes 2020 utvecklingen av SOFOS, som drivs på Försäkringskassans servrar. – SOFOS är sammansatt av Nextcloud (nextcloud.com) för dokumenthantering och delning av information, Jitsi (jitsi.org) för videomöten och Element (element.io) för chatt. – Se webbsidan Samordnad och säker statlig it‑drift.

[förkortningar på S] [program för gemensamt arbete] [19 maj 2023]

GrapheneOS

ett operativsystem för mobiltelefoner, utformat för att skydda personlig integritet. – GrapheneOS, som är kompatibelt med Android, tillkännagavs 2019. Det utvecklas av en icke vinstdrivande organisation med samma namn som operativsystemet. GrapheneOS har flera funktioner för att skydda ägarens privatliv och försvåra kartläggning. – När detta skrivs kan GrapheneOS officiellt bara köras på Googles mobiltelefoner med varumärket Pixel. GrapheneOS levereras utan Googles appar för Android. De kan dock installeras av ägaren och körs då i en ”sandlåda”. – Se grapheneos.org. (För namnet, se under fulleren. Skrivs ibland Graphene OS.)

[android] [28 april 2023]

automatiserat beslut

beslut som fattas av ett datorprogram utan att beslutet granskas eller godkänns av en människa. – Automatiserat beslutsfattande har sedan 1970‑talet använts i företag och statliga myndigheter för rutinärenden. Från 2022 har det blivit tillåtet med automatiserade beslut i kommunala myndigheter i vissa fall. Det gäller om allt som krävs är att formella krav är uppfyllda, till exempel att alla erforderliga dokument är inlämnade och korrekt ifyllda. Så snart det krävs en bedömning måste en tjänsteman fatta beslutet. – Man talar också om automatiserat beslutsstöd. Det innebär att ett datorprogram sköter handläggningen och föreslår ett beslut, men att en behörig tjänsteman måste godkänna. – Riksrevisionens rapport från 2020 om automatiserat beslutsfattande: riksrevisionen.se…. – Integritetsskyddsmyndigheten om automatiserade beslut: imy.se…. – Helt apropå: ”Computer says no”.

[affärssystem] [mjukvarurobotar] [23 april 2023]

Infinite Mac

ett projekt som gör att Macintoshs operativsystem från före 2001 (Mac OS) kan köras i webbläsare. – System 6, System 7, Mac OS 8 och Mac OS 9 kan köras som fungerande operativsystem. Program från 1990‑talet för Mac kan köras på Infinite Mac, och med programmet The Other World kan man flytta filer från Infinite Mac till macOS. – Det är den amerikanska programutvecklaren Mihai Parparita (blog.persistent.info) som, med början 2022, portade de gamla operativsystemen för Macintosh till webben.  – Se till exempel macos9.app.

[macos] [13 februari 2023]

secret scanning

skanning efter hemliga uppgifter i syfte att hindra att de sprids. – Secret scanning brukar betyda skanning efter hemligheter i programkod innan koden görs allmänt tillgänglig som öppen källkod (till exempel på GitHub). Om en organisation har utvecklat programkoden för eget bruk vill den förvissa sig om att lösenord eller andra känsliga uppgifter inte följer med när programkoden släpps fri. Om man hittar hemliga uppgifter tar man bort dem. (Secret scanning handlar alltså vanligtvis inte om att skanna efter andras hemligheter. Det betyder inte heller skanning i hemlighet.)

[öppen källkod] [18 december 2022]