secret scanning

skanning efter hemliga uppgifter i syfte att hindra att de sprids. – Secret scanning brukar betyda skanning efter hemligheter i programkod innan koden görs allmänt tillgänglig som öppen källkod (till exempel på GitHub). Om en organisation har utvecklat programkoden för eget bruk vill den förvissa sig om att lösenord eller andra känsliga uppgifter inte följer med när programkoden släpps fri. Om man hittar hemliga uppgifter tar man bort dem. (Secret scanning handlar alltså vanligtvis inte om att skanna efter andras hemligheter. Det betyder inte heller skanning i hemlighet.)

[öppen källkod] [18 december 2022]

superapp

app som man kan göra ”allting” med. – Med en superapp kan man chatta, delta i sociala medier, beställa varor på postorder, skicka efter mat, boka biljetter, betala och annat. Allt detta ska man kunna göra på en och samma app med ett och samma konto. Man ska inte behöva byta app på hela dagen. – Som exempel på superappar nämns bland andra indiska Paytm (paytm.com), kinesiska WeChat (wechat.com) och singaporeanska Grab (grab.com). Facebook kan kanske också kallas för superapp. – Uttrycket superapp i denna betydelse har använts sedan 2010‑talet. – På engelska: super app.

[appar] [2 december 2022]