freeware

gratisprogram – program som sprids gratis av upphovspersonen. – Vanligtvis laddar man ner dem från internet. I synner­het när det gäller appar för smarta mobiler har gratis program blivit så vanliga att ordet freeware har blivit överflödigt. Ordet var vanligast på 1980- och 1990-talen, då gratisprogram spreds på disketter. – Free­ware ska inte för­väx­las med fri mjukvara. Den som laddar ner ett gratisprogram har rätt att använda program­met i be­fint­ligt skick, men inte nöd­vän­digt­vis några av de andra rättig­heter som följer med fri mjukvara. Man brukar till exempel inte få tillgång till käll­koden. – Det sägs ibland att gratisprogram är allmän egendom (public domain), men det är inte heller korrekt. Även om upphovsrättshavaren ger bort exemplar av programmet gratis äger hon fort­far­ande upphovsrätten till pro­gram­met. – Se också freemium. – Läs också om share­ware, som man för­väntas betala för.

[gratis] [mjukvara] [upphovsrätt] [ware] [ändrad 12 november 2018]