freeware

gratisprogram – program som sprids gratis av upphovspersonen. – Vanligtvis laddar man ner dem från internet. I synner­het när det gäller appar för smarta mobiler har gratis program blivit så vanliga att ordet freeware har blivit överflödigt. Ordet var vanligast på 1980- och 1990‑talen, då gratisprogram spreds på disketter. – Free­ware ska inte för­väx­las med fri mjukvara. Den som laddar ner ett gratisprogram har rätt att använda program­met i befintligt skick, men inte nödvändigt­vis några av de andra rättig­heter som följer med fri mjukvara. Man brukar till exempel inte få tillgång till källkoden. (Fri mjukvara är dessutom inte nödvändigtvis gratis.) – Det sägs ibland att gratisprogram är allmän egendom (public domain), men det är inte heller korrekt. Även om upphovsrättshavaren ger bort exemplar av programmet gratis äger hon fortfarande upphovsrätten till pro­gram­met. – Se också freemium. – Läs också om share­ware, som man för­väntas betala för.

[gratis] [mjukvara] [upphovsrätt] [–ware] [ändrad 5 november 2020]