källkod

(source code eller bara source; översättningen källa förekommer) – instruktion­er till dator, skrivna i ett pro­gram­­­språk. – Källkod kan skrivas för ett komplett pro­gram, för en del av ett pro­­gram eller för en speciell funktion, till exempel för en driv­­­rutin. Käll­kod skrivs i pro­gram­­­språk för att den ska vara begrip­lig för män­ni­skor, för­­­ut­­­­satt att de har de förkunskaper som behövs. Käll­kod brukar också inne­­­hålla kommentarer från programmeraren, av­sedd för andra programme­rare som senare ska ändra eller utöka källkoden. Alter­nativet till att skriva käll­kod är att skriva direkt i maskinkod, vilket är mycket svårare, och dess­utom har andra nack­­­delar. – Men efter­som datorns pro­cessor inte kan be­arbeta käll­kod som den är måste källkoden innan den körs omvandlas till en form som processorn kan bearbeta, nämligen binär­­kod. (Att skriva maskin­­kod, som nämndes tidigare, är alltså att skriva binär­­kod direkt.) Innan källkoden har omvandlats till binärkod är den för datorn som vilket text­­­doku­ment som helst. Det finns två sätt att omvandla käll­kod till binär­kod:

– Kompilering, som är vanligast, innebär att man gör om­vandlingen i förväg. Man kör först källkoden genom en kompilator som kon­verterar den till binär­kod. Det som man in­stallerar och kör på datorn är den färdiga binär­koden. – Interpretering inne­bär att det är käll­koden som installeras på datorn. Den över­sätts till binär­kod (interpreteras eller tolkas) varje gång programmet körs. En program­­tolk över­sätter då källkoden till binär­­kod under körningen. – Program­­språk som Java är en speciell typ av interpreterade språk. I Java över­sätts källkoden först till något som kallas för bytekod. Bytekoden körs i en virtuell maskin, an­passad för den dator­typ som programmet körs på. – Även koden till en webb­­sida, skriven i HTML eller XML, är ett slags käll­kod.

[programmering] [ändrad 14 maj 2017]