CyanogenMod

– Företaget Cyanogen la ner utvecklingen av operativsystemet CyanogenMod den 23 december 2016. Projektet ska drivas vidare utanför Cyanogen under namnet Lineage OS.

– En version av Android som utvecklades fristående från Google. Det utvecklades och marknadsfördes av det amerikanska företaget Cyanogen. – Cyanogen­Mods dåvarande vd Kirt McMaster ville erbjuda tillverk­are av smarta mobiler ett alternativ till Googles Android. Ett skäl var att Google ställer hårda krav på de företag som vill använda Android (under varumärket Android). Till exempel måste de ha Googles sökmotor som förval. – Eftersom Android har fri och öppen källkod fanns (och finns) det inga juri­diska hinder för att skapa en förgrening som CyanogenMod. Det uppgavs i ja­nu­a­ri 2015 att fem procent av alla Android-telefoner levererades med Cyan­o­gen­Mod förinstallerat. Det användes bland annat i den indiska låg­pris­tele­fonen Yureka. – Företaget råkade trots det i ekonomiska svårigheter och sade i juli 2016 upp en stor del av personalen. Flera av de högsta cheferna slutade under hösten 2016. Den 23 december 2016 avvecklades verk­sam­heten, även om företaget Cyanogen tills vidare fanns kvar. Företaget har bytt namn till Cyngn (cyngn.com) och utvecklar nu program för styrning av självkörande anläggningsmaskiner. Varu­märket CyanogenMod kan inte användas längre (utom om redan existerande mjukvara). – Sajten cyanogenmod.org är stängd (februari 2017). – Läs också om OmniROM.

[android] [nerlagt] [ändrad 27 oktober 2017]