självkörande bil

eller förarlös bil – bil som kan köra själv i trafik utan medverkan av förare. Google har experimenterat med självkörande bilar sedan 2009, numera i företaget Waymo. Andra företag, som Audi, utvecklar också teknik för självkörande bilar, och några amerikanska delstater har lagar som tillåter självkörande bilar, men bara om de uppfyller stränga villkor. I december 2019 inledde Waymo försök med självkörande taxibilar i Phoenix i Arizona (se länk). – Alla moderna bilar har teknik som hjälper föraren under vissa omständigheter. Man brukar tala om sex nivåer:

  • – Nivå 0: ingen automatisering alls, utom styrservo, bromsservo och låsningsfria bromsar;
  • – Nivå 1: Viss förarassistans, till exempel farthållare;
  • – Nivå 2: Mer förarassistans, till exempel körfältassistent (ser till att bilen håller sig i filen), trafikköassistent (håller avståndet till fordonet närmast framför) och automatisk inbromsning vid risk för kollision. Föraren kan när som helst ta över;
  • Nivå 3: Bilen kan köra sig själv under okomplicerade förhållanden, i praktiken på motorväg. Föraren måste fortfarande vara beredd att ta över. Bilmärket Teslas funktion Autopilot motsvarar närmast nivå 3;
  • Nivå 4: Bilen kan nästan alltid köra sig själv. Det måste fortfarande finnas en förare som kan ta över, men bara under besvärliga omständigheter som kraftigt regn eller snö eller på leriga småvägar. Teslas funktion FSD (full self-driving) motsvarar närmast nivå 4;
  • Nivå 5: Bilen är helt självkörande. Det finns ingen förare, bara passagerare.

– En del bilar har också automatisk parkering och möjlighet att kalla på bilen från en parkeringsplats – den kör då obemannat en kort sträcka. Detta räknas till nivå 3 eller 4. På engelska talar man också om autonomous vehicles, AV, och fully self‑driving vehicles (FSD). Man talar också om avancerade förarassistanssystem, på engelska advanced driver-assistance systems (ADAS).

[bilar] [ändrad 8 januari 2023]

Dagens ord: 2021-12-19