självkörande bil

bil som helt eller delvis kan köra själv i trafik utan medverkan av förare. – Förarlösa bilar (fully autonomous cars) har ingen plats för förare. Uttrycket självkörande bilar (self‑driving cars) är bredare och används om bilar som kan ha förare, men som helt eller delvis också kör med automatik. – Google har experimenterat med förarlösa bilar sedan 2009, numera i företaget Waymo. Andra företag, som Audi, utvecklar också teknik för förarlösa bilar, och några amerikanska delstater har lagar som tillåter förarlösa bilar, men bara om de uppfyller stränga villkor. I december 2019 inledde Waymo försök med förarlösa taxibilar i Phoenix i Arizona (se länk).

– Alla moderna bilar har teknik som hjälper föraren under vissa omständigheter. Man brukar tala om sex nivåer av självkörning:

  • – Nivå 0: ingen automatisering alls, utom styrservo, bromsservo och låsningsfria bromsar;
  • – Nivå 1: Lite förarassistans, till exempel farthållare;
  • – Nivå 2: Mer förarassistans, till exempel körfältassistent (ser till att bilen håller sig i filen), trafikköassistent (håller avståndet till fordonet närmast framför) och automatisk inbromsning vid risk för kollision. Föraren kan när som helst ta över;
  • Nivå 3: Bilen kan köra sig själv under okomplicerade förhållanden, i praktiken på motorväg. Föraren måste fortfarande vara beredd att ta över. Bilmärket Teslas funktion Autopilot motsvarar närmast nivå 3;
  • Nivå 4: Bilen kan nästan alltid köra sig själv. Det måste fortfarande finnas en förare som kan ta över, men bara under besvärliga omständigheter som kraftigt regn eller snö eller på leriga småvägar. Teslas funktion FSD (full self-driving) motsvarar närmast nivå 4;
  • Nivå 5: Bilen är helt självkörande. Det finns ingen förare, bara passagerare (se till exempel Zoox).

– En del bilar har också automatisk parkering och möjlighet att kalla på bilen från en parkeringsplats – den kör då obemannat en kort sträcka. Detta räknas till nivå 3 eller 4. På engelska talar man också om autonomous vehicles, AV, och fully self‑driving vehicles (FSD). Man talar också om avancerade förarassistanssystem, på engelska advanced driver-assistance systems (ADAS). – En olöst juridisk fråga är vem som är ansvarig om en förarlös bil är inblandad i en olycka.

[bilar] [ändrad 8 januari 2023]

Dagens ord: 2021-12-19