fri och öppen källkod

program som har öppen käll­kod och är fri mjuk­vara. – Benämningen används för att tydligt markera att användaren inte bara har till­gång till källkoden, utan också har full frihet att göra vad hon vill med pro­grammet (de fyra friheterna). – Man kan också se ut­trycket som ett sätt att överbrygga den ideo­logiska skillnaden mellan fri mjuk­vara och öppen källkod. – Engelska free be­tyder inte nöd­vändigt­vis gratis. Man får ta betalt för program med fri och öppen källkod, men köparen måste få full frihet att göra vad hon vill med programmet, inklu­sive att ändra det, sälja det vidare eller ge bort kopior. – Kallas också för free and open source software, förkortat FOSS eller F/OSS, även: free/libre open source software, förkortat FLOSS.

[fri och öppen källkod] [ändrad 6 september 2018]