Lavabit

en nerlagd amerikansk tjänst för krypterad e‑post. – Tjänsten lades ner av ägaren i augusti 2013, enligt ägaren efter påtryck­ningar från amerikanska under­rättelse­organ. Den antydda bakgrunden är att Lavabit vägrade ge NSA tillgång till kundernas e‑post. Ägaren, Ladar Levinson, la hellre ner verksam­heten än att han böjde sig för påtryck­ningarna. Detta hände kort efter avslöjandena om Prism och XKeyscore. – Se lavabit.com (vilande, men med för­klaring) och denna videointervju med Levinson. – Företaget Lavabit lades däremot inte ner. Det deltar i utveck­lingen av det krypterade e‑postsystemet Dark mail. – Se också Silent mail† och Protonmail.

[e-post] [nerlagt] [personlig integritet] [ändrad 1 november 2017]