National security agency

NSA – amerikansk underrättelseorgan för signal­spaning. NSA ansvarar för USA:s signalspaning, men också för att skydda amerikanska myndig­heter mot signal­spaning och för att ut­veckla kryptering. Det är en mycket hemlig­hets­full organisation som tros av­lyssna, eller kunna av­lyssna, radio-, tele- och data­kommunikation i stora delar av världen. Under 2013 av­slöjades flera om­fattande, dit­tills hemliga, system för av­lyssning av nästan all data- och tele­kommunikation i USA och även i andra länder. – – Ett för­slag om reform av NSA med ökad insyn, USA Freedom Act, röstades i november 2014 ner av USA:s senat. –– Läs också om Dropout Jeep, Equation, Foxacid, Prism, Quantum, Tao, Turmoil och Xkeyscore samt det sedan länge kända Echelon. – Se också Ditu. –– Se nsa.gov.