National security agency

(NSA) – amerikanskt underrättelseorgan för signalspaning. – NSA, som grundades 1952, ansvarar för USA:s signalspaning, men också för att skydda amerikanska myndigheter mot signalspaning och för att utveckla kryptering. Det är en hemlighetsfull organisation som tros avlyssna, eller kunna avlyssna, radio-, tele- och datakommunikation i stora delar av världen. Under 2013 avslöjades flera om­fattande, dittills hemliga, system för avlyssning av nästan all data- och telekommunikation i USA och även i andra länder. – Ett förslag om reform av NSA med ökad insyn, USA Freedom Act, röstades i november 2014 ner av USA:s senat. – NSA publicerade sommaren 2017 en del programkod på GitHub, se denna länk. – Läs också om Dropout Jeep, Equation, Foxacid, Prism, Quantum, Tao, Turmoil och XKeyscore samt det sedan länge kända Echelon. – Se också DITU. – Se nsa.gov.

[amerikanska myndigheter] [nsa] [underrättelseverksamhet] [ändrad 16 februari 2023]