Silent mail

en nerlagd amerikansk tjänst för krypterad e‑post. – Silent mail lades ner i augusti 2013 eftersom ägaren, företaget Silent circle, inte ville utsättas för påtryckningar att lämna ut information om användarna till underrättelsetjänster. Beslutet fattades kort efter att Lavabit† lades ner av samma skäl. Det skedde mot bakgrund av avslöjandena om övervakningsprogrammen Prism och XKeyscore.

[e-post] [kryptering] [nerlagt] [personlig integritet] [ändrad 20 maj 2021]

Dagens ord: 2013-08-19