Silent mail

en nerlagd amerikansk tjänst för krypterad e‑post. – Silent mail grundades 2011, men lades ner i augusti 2013 eftersom ägaren, företaget Silent circle, inte ville utsättas för påtryckningar att lämna ut information om användarna till underrättelsetjänster. Beslutet fattades kort efter att Lavabit† lades ner av samma skäl. Det skedde mot bakgrund av avslöjandena om övervakningsprogrammen Prism och XKeyscore.

[e-post] [kryptering] [nerlagt] [personlig integritet] [ändrad 28 april 2022]

Dagens ord: 2013-08-19