Xkeyscore

it-system som NSA använder för övervakning av internet. –– Den amerikanska signal­spanings­organisa­tionen NSA har genom Xkeyscore möjlighet att läsa e-post och annan kommunikation från invånare i USA och andra länder. NSA kan också se vilka webbsidor privat­personer besöker och följa inlägg på sociala medier och i diskussionsforum. Det uppges att analytiker på NSA kan få tillgång till sådan information från vilken person som helst utan dom­stols­beslut och utan god­kännande av chef. NSA förnekar inte att Xkeyscore existerar, men hävdar att det används i normalt underrättelsearbete och att all övervakning måste godkännas.  – Xkey­score blev känt genom en artikel i engelska The Guardian den 31 juli 2013, klicka här. Informationen baserades på avslöjanden av Edward Snowden. Det kom efter avslöjandet av Prism tidigare samma år. – En Powerpointpresentation om Xkeyscore, enligt uppgift kopierad från NSA, finns på denna länk. –– Läs också om Ditu, Dropout Jeep, Foxacid, Karma Police, Optic nerve, Quantum, Quantum Insert, Sorm, Tao och Turmoil.

Dagens ord: 2016-03-24