Dark mail

projekt som utvecklar e‑post som ska vara omöjlig att avlyssna. Allt ska vara krypterat, även mottagar­adress och avsändar­adress. Det bygger på ett protokoll som heter scimp. – Pro­jektet inleddes 2013 som reaktion på av­slöjandena av hur NSA med flera avlyssnar och kart­lägger e‑post i hela världen. Klienter för alla vanliga datorsystem, smarta mobiler och surf­plattor ska utvecklas. – Bakom projektet står Dark mail technical alliance, alltså företagen Lavabit och Silent circle med medverkan av bland annat Phil Zim­mer­mann. – Se darkmail.info. – Läs också om Meshnet och Protonmail.

[kryptering] [personlig integritet]

Dagens ord: 2013-11-04