Dark mail

ett projekt som utvecklar e‑post som ska vara omöjlig att avläsa. Allt ska vara krypterat, även mottagaradress och avsändar­adress. Det bygger på ett protokoll som heter SCIMP. – Pro­jektet inleddes 2013 som reaktion på avslöjandena av hur NSA med flera avläser och kart­lägger e‑post i hela världen. Klienter för alla vanliga datorsystem, smarta mobiler och surfplattor ska utvecklas. – Bakom projektet står Dark mail technical alliance, alltså företagen Lavabit och Silent circle med medverkan av bland annat Phil Zimmemann. – Se darkmail.info. – Läs också om Meshnet och Protonmail.

[kryptering] [personlig integritet] [ändrad 7 april 2019]

Dagens ord: 2013-11-04