Prism

ursprungligen hemligt amerikanskt projekt för insamling av e‑post, tele­fon­sam­tal och annan elektronisk kom­mu­ni­ka­tion. – Pro­jektet, som drivs av NSA, av­slöj­a­des i juni 2013. Informationen läcktes av Edward Snowden. Enligt av­slöj­andet har NSA fått direkt tillgång till servrarna hos de största it‑före­tagen. Alla berörda företag förnekade detta. Amerikanska statens talesman förnekade däremot ingenting, men beklagade att informationen om Prism hade blivit känd. – Se detta meddelande från chefen för USA:s nationella under­rättelse­verk­samhet. – Senare under 2013 avslöjades ett annat av­lyss­­nings­­pro­gram, se XKeyscore samt Foxacid, Quantum, Quantum Insert, Tao och Turmoil. –– Sam­arbete med andra länder, däribland Sverige, uppges förekomma, se Five eyes, Nine eyes och Fourteen eyes. – I de­cem­ber 2013 blev det känt att svenska FRA har avlyssnat ryska politiker och lämnat ut informationen till NSA. – Se också Echelon, Ditu och Sorm.

[avlyssning] [underrättelseverksamhet] [ändrad 23 maj 2017]

Dagens ord: 2013-06-08