cellular

cellbaserad, cellulär – uppbyggd av celler:

  1. – om nät för mobiltelefoni: uppbyggd av många samverkande basstationer med delvis överlappande täckningsområden (celler – tänk på cellerna i en bikaka). Alla moderna nät för mobiltelefoni, utom satellittelefonisystem, är cellbaserade. (Alternativet skulle vara att ha en jätte­lik basstation som täcker ett helt land, eller hela världen, vilket inte fungerar om man har många abonnenter.) – Idén om cellbaserade nät fram­fördes 1947 av Martin CooperMotorola (se Wikipedia). – Cellular phone eller, oftast, cellphone, eller bara cell, är amerikanska för mobiltelefon. Den mer begripliga benämningen mobile phone börjar få fotfäste i USA. – Se också cellmuxing
  2. – cellular automaton, se cell­automat.

[ai] [mobilt] [ändrad24 maj 2013]