cellular

cellbaserad, cellulär – uppbyggd av celler:

  1. – om nät för mobiltelefoni: uppbyggd av många sam­verkande bas­stationer med delvis över­lappande täcknings­områden (celler – tänk på cellerna i en bikaka). Alla moderna nät för mobil­telefoni, utom satellit­telefon­system, är cell­baserade. (Alter­na­tivet skulle vara att ha en jätte­lik bas­station som täcker ett helt land, eller hela världen, vilket inte fungerar om man har många abon­nenter.) – Idén om cell­baserade nät fram­fördes 1947 av Martin CooperMotorola (se Wikipedia). – Cellular phone eller, oftast, cell­phone är ameri­kanska för mobiltelefon. Den mer begrip­liga beteck­ningen mobile phone börjar få fotfäste i USA. – Se också cell­muxing
  2. – cellular automaton, se cell­automat.