cellphone

eller cell phonecellular phone – amerikanska för mobiltelefon. – Stavning: Både cellphone och cell phone förekommer. Den inflytelserika regelboken AP Stylebook (länk, kräver lösenord) rekommenderar cellphone utan ordmellanrum.