cellmuxing

cellular multiplexing, även cell bonding – mobilmultiplex[ering], mobilmuxning – när man använder kapaciteten i flera mobilnät samtidigt för att nå samma mottagare. Detta för att få större bandbredd och högre tillförlitlighet-