kentaur

Tecknad bild på en kentaur.(centaur) – människa och dator som löser en uppgift tillsammans. – Be­näm­ningen uppstod inom schack, där man talar om kentaurschack (centaur chess), avancerat schack (advanced chess) och cyborg-schack (cyborg chess). Det är en erkänd tävlingsform som lanserades 1998 av schack­stor­mästaren Garry Kasparov (mer i Wikipedia). – Uttrycket har över­förts till andra om­råden, till exempel it‑säkerhet: cyber security centaurs är säker­hets­system som bygger på nära samverkan mellan mänskliga operatörer och al­go­ritmer. Även en del AI-system kallas för kentaurer. – En kentaur är i grek­isk mytologi en varelse som är hälften människa och hälften häst.

[ai] [it-säkerhet] [jargong] [spel] [21 juni 2017]

Faktisk

Faktisk.no – system för faktagranskning av nyheter, utvecklat av norska medieföretag. Det pre­sen­te­ra­des i mars 2017, men hade då inte tagits i drift ännu. Fak­tisk är ett samarbete mellan Dagbladet (länk), norska radio- och tv-bo­laget NRK (nrk.no), och VG (vg.no), ägd av Schibsted. Fakta­gransk­ningen ska skötas av ett särskilt aktiebolag som de tre företagen äger tillsammans, men som ska arbeta fristående från ägarna. Systemet bygger delvis på artificiell in­tel­li­gens, närmare bestämt användning av IBM:s Watson. – Se faktisk.no.

[ai] [källkritik] [massmedier] [13 april 2017]