konfliktmineraler

(conflict minerals) – mineraler som utvinns i områden där det pågår väp­na­de konflikter; försäljning av de mineralerna bidrar till att finansiera en av parterna i konflikten, eller båda; tvångsarbete är vanligt och arbets­för­hål­lan­de­na är ofta omänskliga. Som konfliktmineraler räknas guld, tantal, tenn och wolf­ram. Det mest kända området där konfliktmineraler utvinns är Demokratiska republiken Kongo (Kin­shasa). Mineralerna är efter­fråg­ade i elektronikindustrin; framför allt behövs de i mobiltelefoner. – I USA stiftades 2010 en lag (se detta faktablad, borttaget, men finns kvar på Internet Archive, länk) som ålägger industrin att redo­visa och, om möjligt, minska användningen av konfliktmineraler. Den uppges ha minskat de stridande gruppernas intäkter med 65 procent. Men 2017 uppges att president Donald Trump vill avskaffa lagen, vilket bland andra Apple och Intel motsätter sig. Se detta meddelande. – EU kommer i maj 2017 troligen att rösta igenom Conflict minerals regulation, en lag som i stort sett för­bjud­er import av konfliktmineraler till EU, se denna länk.

[elektronik] [mobilt] [politik]

HMD Global

finskt företag som utvecklar och säljer mobiltelefoner med varumärket Nokia. – HMD Global bildades i maj 2016 av tidigare anställda på Nokia. Det har bland annat köpt en del av Microsofts tidigare verk­sam­het inom smarta mobiler och använder varumärket med tillstånd från Nokia. Nokia har inte in­ves­te­rat i HMD Global, men har en representant i företagets styrelse och får royalty på försäljningen. De första produkterna kommer under 2017. – Se hmdglobal.com.

Bendgate

påståendet att Apples iPhone, modell 6 och 6 plus, kunde böjas och gå sönder om man hade den i byxfickan. Amerikanska Consumer Reports hårdtestade och fann att mobilerna var mer känsliga för böjningar än flera andra telefoner (se länk), men inte så känslig som det påstods. Apple uppgav att det hade kommit in totalt nio klagomål som gällde böjning, och att de kunderna hade fått nya telefoner. Bendgate fick inga juridiska efterverkningar, men det fick Touch disease, som troligen har ett sam­band med iPhones benägenhet för böjning. – Fler ord på -gate.