Token ring

”turordningsnät” – en numera utslagen teknik för lokala nätverk, patenterad av svensken Olof Söder­blom (född 1940). – Token ring förhindrade att två användare försökte sända meddelanden samtidigt i nätverket. Token ring är dels en teknisk princip, dels en produkt från IBM som ansluter till IEEE:s standard 802.5. Token ring löste problemet med kollisioner (det att två datorer i samma nät­verk skickar meddelanden samtidigt) genom att låta en turmarkör (token) cirkulera mellan datorerna. Bara den dator som för ögonblicket hade turmarkören fick sända. Tekniskt var turmarkören ett tomt meddelande som cirkulerade mellan de anslutna datorerna. Den dator som ville sända passade på när meddelandet kom, markerade det som upptaget, adresserade, fyllde med innehåll och skickade vidare. När meddelandet nådde mottagardatorn kopierade mottagardatorn innehållet, återställde det cirkulerande meddelandet som tomt, markerade det som ledigt och skickar vidare. – Olof Söderblom kom på idén till Token ring i slutet av 1960‑talet när han var data­chef på Handelsbanken, och han ansökte då om patent i USA. Patentet be­viljades inte förrän 1981. Då hade flera företag ut­vecklat liknande lösningar, men när patentet väl hade beviljats blev de tvungna att betala avgift till Söderblom. Tack vare stöd från IBM var Token ring framgångsrikt under 1980‑talet, men på 1990‑talet trängdes det ut av ethernet.

[inaktuellt] [nätverk] [ändrad 29 januari 2023]