lokalt nätverk

(local area network, LAN) – datornät som kopplar samman persondatorer i samma lokaler. De delar genom nätverket på gemensamma resurser som servrar, internetanslutning och skrivare. Lokala nätverk kan vara trådlösa, se wi‑fi. Ett praktiskt kriterium på lokalt nätverk är att det inte behöver använda telenätet eller ett allmänt datanät för att koppla samman delar av nätet. (Men se virtuellt privat nätverk.) – Större nät, icke-lokala nätverk, kallas på engelska för wide area networks, WAN.

[nätverk] [ändrad 21 april 2018]