token

– markör, igenkänningstecken, tecken, kännetecken, informationsbärare, värdebärare, symbol, pollett, rabattkupong, presentkort:

  1. – i säkerhetssystem: igenkänningstecken, informationsbärare – föremål (dosa, kort), datafil eller godtyckligt vald information (lösenord) som användaren måste ha för att autentisera sig. –– Se också token­ization;
  2. – i datornätet token ring: turmarkör, kölapp (som visar vems tur det är att sända);
  3. – i programmering: tecken, symbol – ord och tecken med bestämda funk­tioner i program­språk;
  4. – inom språkvetenskap: ord eller andra språkliga enheter i text som be­ar­betas med dator­stödda metoder, se token­iza­tion, be­ty­delse 2;
  5. – rabattkupong, presentkort, pollett eller annan värdebärare som inte är pengar, och som saknar eget värde. Den har bara värde i ett givet samman­hang.–

– Se också voken.