token

– markör, igenkänningstecken, tecken, kännetecken, informationsbärare, värdebärare, symbol, pollett, rabattkupong, presentkort:

  1. – i säkerhetssystem: igenkänningstecken, informationsbärare – föremål (dosa, kort), datafil eller god­tyck­ligt vald information (lösenord) som användaren måste ha för att autentisera sig. –– Se också tokenisering;
  2. – i datornätet token ring: turmarkör, kölapp (som visar vems tur det är att sända);
  3. – i programmering: token (även på svenska) –– ord och tecken med bestämda funk­tioner i program­språk – jämför med lexem;
  4. – i språkvetenskap: ord eller andra språkliga enheter i text som be­ar­betas med dator­stödda metoder, se token­isering, be­ty­delse 2;
  5. rabattkupong, presentkort, pollett eller annan värdebärare som inte är pengar, och som saknar eget värde. Den har bara värde i ett givet samman­hang.–

– Se också voken.

[betalningar] [identifiering] [nätverk] [programmering] [språkteknik] [språktips] [ändrad 15 juni 2017]