Jobs, Steve

(1956—2011) – grundare av Apple tillsammans med Steve Wozniak; vd för Apple 1997—2011. – Jobs och Wozniak grundade Apple 1976. I slutet av 1970‑talet var Apple med Apple II† världsledande på hemdatorer. – 1986 utmanövre­rades Jobs från Apple av John Sculley. Jobs startade då datorföretaget NeXT†, samtidigt som han köpte Pixar (sålt till Disney 2006) från George Lucas. 1997 blev NeXT uppköpt av Apple, som ville använda NeXTs operativsystem Next­Step† för att ersätta Macs dåvarande operativsystem Mac OS† med något helt nytt. Steve Jobs an­litades då, liksom Wozniak, som rådgivare, men tog snart över verksamheten. – Under Steve Jobs år som vd blev Apple ett framgångs­rikt och vinstgivande företag. 2011 blev det världens högst värderade företag. – 2001 lanserade Apple det nya operativsystemet Mac OS X (numera macOS), en vidare­­utveck­ling av NextStep. Sedan lanserade Apple under Steve Jobs framgångsrikt musikspelaren iPod, mobiltele­fonen iPhone och surfplattan iPad. – 2004 drabbades Jobs av cancer i bukspottkörteln, vilket då botades. Under 2009 genom­gick Steve Jobs bland annat en levertransplantation och var därför tjänstledig en stor del av året. Även under 2011 tog han tjänstledigt på grund av sjukdom. Den 25 augusti 2011 meddelade han att han avgick som vd för Apple, men kvarstod som styrelseordförande. Han avled den 5 oktober 2011. Han efterträddes som vd av Tim Cook. – Den amerikanska journalisten och författaren Walter Isaacsons biografi, kallad Steve Jobs (länk), kom ut dagarna efter Jobs död. 2015 kom Becoming Steve Jobs (länk) av Brent Schlender och Rick Tetzeli (länk). En långfilm, Steve Jobs: The man in The Machine (länk), hade premiär i sep­tem­ber 2015.

[it-historia] [personer] [steve jobs] [ändrad 28 september 2020]