macOS

operativsystemet till Macintosh. – Det kallades för Mac OS X från mars 2001 till sommaren 2012, därefter bara OS X till sommaren 2016, då Apple ändrade namnet till macOS. – Mac OS X/OS X/macOS ersatte 2001 gamla Mac OS, som var helt annorlunda. Det grafiska an­vändar­gräns­snittet heter Aqua. Användaren kan gå förbi Aqua och köra macOS som ren Unix med textkommandon. macOS bygger på en version av BSD (en form av Unix) som heter Darwin. – macOS är delvis en vidareutveckling av NextStep†, anpassad för Macintosh. Båda utvecklades under ledning av Avie Tevanian. – De första åren innehöll det som då hette Mac OS X ett komplett Mac OS version 9.2 (Mac OS Classic†), som aktiverades automatiskt när användarna startade äldre Mac-program. Men det försvann i och med att Apple 2005 gick över till Intel­processorer. – Namnet: Ut­talet som Apple an­vände för OS X var ”OS tio” respektive ”OS ten”. X:et i OS X stod för ”version tio”: numreringen fortsatte alltså från Mac OS, vars sista version var 9.2.2. Alla versioner av macOS och dess föregångare, fram till version 10.15, Catalina, från 2019 har haft versionsnummer 10, följt av punkt och en siffra som skiljer versionerna åt. Den första versionen med nummer 11 var Big Sur från 2020. Versionerna hade fram till 2013 namn efter stora katter: Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion och Mountain Lion. Efter Mountain Lion har de haft namn efter platser i Kalifornien. Den första blev Mavericks, sedan följde YosemiteEl Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave, Catalina, Big Sur och Monterey. – Det var på WWDC i juni 2016 som Apple meddelade att operativsystemet bytte namn till macOS. Den första versionen av macOS var Sierra. – För iPhone, tidigare också iPad, används en variant av samma operativsystem, iOS. iPad har numera ett eget operativsystem, iPadOS. Andra varianter är tvOS för Apple TV och watchOS för Apple Watch.

[macos] [ändrad 8 september 2021]