macOS

operativsystemet till Macintosh. Det kallades för Mac OS X från mars 2001 till sommaren 2012, därefter bara OS X till sommaren 2016, då Apple ändrade namnet till macOS. – Mac OS X/OS X/macOS ersatte gamla Mac OS, som var helt annorlunda. Det grafiska an­vändar­gräns­snittet heter Aqua. Användaren kan gå förbi Aqua och köra macOS som ren Unix med textkommandon. macOS bygger på en version av BSD (en form av Unix) som heter Darwin. – macOS är delvis en vidareutveckling av NextStep, anpassad för Macintosh. Båda utvecklades under ledning av Avie Tevanian. – När man köpte det som då hette Mac OS X ingick de första åren ett komplett Mac OS version 9.2 (Mac OS Classic), som aktiverades automatiskt när användarna startade äldre Mac-program. Men det försvann i och med att Apple gick över till Intel­processorer. – Namnet: Ut­talet som Apple an­vände för OS X var ”OS tio” respektive ”OS ten”. X:et i OS X stod för ”version tio”: numreringen fortsatte alltså från Mac OS, vars sista version var 9.2.2. Alla versioner av macOS och dess föregångare har versions­nummer 10, följt av punkt och en siffra som skiljer versionerna åt. De hade också, fram till 2013, namn efter stora katter: Cheetah, Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion och Mountain Lion. Efter Mountain Lion har de haft namn efter platser i Kalifornien. Den första blev Mavericks, sedan följde YosemiteEl Capitan, Sierra, High Sierra och Mojave. – På WWDC i juni 2016 meddelades att operativsystemet byter namn till macOS. Den första versionen av macOS var Sierra. – För iPhone och iPad an­vänds en variant av samma operativsystem, iOS.

[macos] [ändrad 29 mars 2019]