Wozniak, Steve

(1950) – The Woz – grundade 1976 Apple til­l­sammans med Steve Jobs. – Woz­niak är ett tekniskt snille som kon­stru­erade Apple I och stor­­säljaren Apple II. Efter det har han inte varit djupare in­volverad i Apples produktutveck­ling, även om han formellt fort­­­farande är anställd. Han har varit delägare i före­tag som Wheels of Zeus (2001—2006) och Danger. Han anställdes 2009 som chefs­­forskare på data­­lagrings­­före­­taget Fusion‑io, som 2014 köptes av SanDisk. I november 2014 blev han forsk­nings­­chef på Pri­mary Data, nerlagt i början av 2018, ett före­tag som arbetade med virtu­ali­serad data­­lagring. 2017 startade han Woz U (woz‑u.com) för att förbättra undervisningen i skolor. – Steve Wozniak gav 2006 ut själv­­biografin iWoz: From computer geek to cult icon: How I invented the personal computer, co‑founded Apple, and had fun doing it. Han mottog 1979 Grace Murray Hopper Award (se länk). – Se woz.org. (Han kan dansa också.)

[it-historia] [personer] [steve wozniak] [ändrad 4 juni 2018]