Wozniak, Steve

(1950) – The Woz – grundade 1976 Apple tillsammans med Steve Jobs. – Woz­niak är ett tekniskt snille som konstruerade Apple I och storsäljaren Apple II. Efter det har han inte varit djupare involverad i Apples produktutveckling, även om han formellt fortfarande är anställd. Han har varit delägare i företag som Wheels of Zeus (2001—2006) och Danger. Han anställdes 2009 som chefsforskare på datalagringsföretaget Fusion‑io, som 2014 köptes av SanDisk. I november 2014 blev han forskningschef på Primary Data, nerlagt i början av 2018, ett före­tag som arbetade med virtualiserad datalagring. 2017 startade han Woz U (woz‑u.com) för att förbättra undervisningen i skolor. – Steve Wozniak gav 2006 ut självbiografin iWoz: From computer geek to cult icon: How I invented the personal computer, co‑founded Apple, and had fun doing it. Han mottog 1979 Grace Murray Hopper Award (se länk). – Se woz.org. (Han kan dansa också.)

[it-historia] [personer] [steve wozniak] [ändrad 8 juni 2020]