iPad

handhållen pekdator utan tangent­bord (surf­platta) från Apple, först uppvisad i januari 2010. – iPad består av en platt pek­skärm med all elektronik inbyggd, och med tråd­lös kommu­nika­tion genom wi‑fi och, i dyrare modeller, med 3g. En mindre variant, iPad Mini med 7,9‑tums bildskärm, kom i november 2012. Och i september 2015 kom iPad Pro. – iPad har ett virtuellt tangent­bord, men ett materiellt tangent­bord kan också an­slutas. Operativsystemet, iOS, är en variant av macOS. Pro­gram (appar) som kan köras på iPhone kan i princip också köras på iPad, men efter­som det är stor skillnad mellan bild­skärmarna är detta inte alltid menings­fullt. Många appar finns därför i olika versioner för iPad och iPhone. – iPad lanse­ra­des sam­tidigt som Apple startade en tjänst för e‑böcker, iBooks, numera Apple Books. iPad är alltså ut­formad för att kunna användas som läsplatta. – Se apple.com/ipad. – Se också pad. Kallas på svenska ibland för padda. – Förväxla inte iPad med musik­spelaren iPod.

[ios] [surfplattor] [ändrad den 18 september 2018]