Mac OS

Gamla Mac OS logotyp med det fyrkantiga ansiktet.
Namnet har gjort comeback med annan stavning.

Macintoshs operativsystem från Macintoshs lansering 1984 till 2001. (Namnet Mac OS infördes först 1996. Tidigare kallades operativsystemet bara för System plus versionsnummer.) – Mac OS var det första kommersiellt framgångsrika operativsystemet som hade grafiskt användargränssnitt. Det var inte baserat på Unix eller på något annat operativsystem. Version 1 kom 1984 med den första Macen, och sedan förändrades det gradvis tills sista genera­tionen, Mac OS 9, släpptes 1999.  – Ett helt nytt, Unix‑baserat operativsystem, Mac OS X, kom 2001. Steve Jobs† begravde den sista versionen av gamla Mac OS, version 9.2.2, i en ceremoni i maj 2002. Läs också om Mac OS Classic†. – 2012 ändrades namnet till OS X, och i juni 2016 meddelade Apple att OS X bytte namn till macOS. Man måste alltså skilja mellan Mac OS och macOS. – Läs också om Infinite Mac.

[it-historia] [operativsystem] [ändrad 13 februari 2023]