Liberland

en så kallad mikronation, belägen på gränsen mellan Kroatien och Serbien, beskriven som en virtuell nation. – Liberland är en obebodd ö, Gornja Siga, som varken Kroatien eller Serbien, på grund av en invecklad gränstvist, gör anspråk på. Ön är sju kvadratkilometer stor och administreras tills vidare av Kroatien. – Liberland förklarades 2015 självständigt av den tjeckiska politikern Vít Jedlička. Han är nu president i Liberland. Man kan inte bosätta sig på ön, men man kan ändå ansöka om medborgarskap (läs också om e‑invånare). Liberland har en egen kryptovaluta, merit, och lagstiftning baserad på en blockkedja. Liberland beskrivs som en konstitutionell republik med inslag av direkt demokrati. – Inget annat land, utom Somaliland, har erkänt Liberland. – Se liberland.org. – Läs också om Asgardia och Sealand (under HavenCo†).

[it-politik] [kuriosa] [låtsasländer] [platser] [13 maj 2020]

defenestration

på svenska även: defenestrering: att kasta ut människor genom fönstret; i överförd bemärkelse: att göra sig av med Windows. – Ordet defenestering (som innehåller latinska fenestra – fönster) brukar syfta på en händelse i Prag 1618, då en grupp protestanter kastade ut två kejserliga och katolska guvernörer och en sekreterare från ett fönster i Pragborgen. De föll 15 meter, men klarade sig eftersom de hamnade i en dynghög.

[jargong] [windows] [23 maj 2017]