e-invånare

(e-resident) – invånare i ett land på distans och genom internet. – En e‑invånare har samma status som en fast bosatt in­vånare, men hon bor inte i landet och behöver aldrig ha satt sin fot där: hon använder landets tjänster genom inter­net. – Ob­servera att e‑invånare jämställs med in­vånare (personer som lagligt bor i landet), inte med med­­borgare (som dessutom har pass och rösträtt). – Ordet blev spritt när Estland hösten 2014 införde möjlig­heten för utlänningar att bli e‑in­vånare. Syftet var att locka personer i ut­landet till att bidra till Estlands ekonomiska och tekniska ut­veck­ling genom att göra affärer där. Det faktum att Estland är med i EU kan locka. – Se denna länk (på engelska). – I praktiken innebär e‑invånar­­skapet att estniska staten utfärdar en giltig estnisk e‑legi­ti­ma­tion för e‑invånaren. – I Sverige skulle det kunna innebära att personer som inte är svenska medborgare, och som inte heller har uppe­hålls­till­stånd, ändå skulle kunna få svenskt person­nummer och därmed kunna använda de svenska tjänster som förutsätter att man har person­nummer. Men i Sverige finns alltså inte den möjlig­heten.

[it-politik] [ändrad 18 mars 2018]

Dagens ord: 2015-03-05