petskydd

möjlighet att spärra möjligheten att ändra vissa inställningar i operativsystem. – Syftet är främst att hindra tanklösa användare eller skadeprogram från att ändra inställningarna för it‑säkerhet. Enligt uppgift planerar Microsoft att införa petskydd i kommande versioner av Windows med början våren 2019. Privata användare kommer att kunna stänga av petskyddet om de vill, men i företagsversioner av Windows kommer det att vara nätverkets administratörer som bestämmer om petskyddet ska vara på eller av. – På engelska: tamper protection.

[it-säkerhet] [8 april 2019]

Windows management instrumentation

(WMI) – ett system av komponenter för Windows som möjliggör överblick och hantering av resurser i ett nätverk. WMI kan samla in och sammanställa information om vad som finns i ett nätverk och använda dem för att konfigurera enheterna i nätverket. WMI är Microsofts tillämpning av Web‑based enterprise management (WBEM) från Distributed management taskforce (DMTF). – WMI var förinstallerat i Windows 2000, och ingick i Windows fram till Windows 7. – Se Microsofts webbsidor. – WMI underhålls fortfarande (2018) av Microsoft, men har ersatts av Windows Management Infrastructure, Windows MI (länk), som är bakåtkompatibelt med WMI.

[it-system] [windows] [ändrad 16 november 2018]

win

  1. Win – ibland i sammansättningar: kort för Windows;
  2. – i engelsk jargong: vinst, prestation, bragd – motsatsen till fail; for the win (FTW) betyder närmast hurra, länge leve;
  3. – även: [påträffande av] pornografisk bild.

[jargong] [windows] [ändrad 14 maj 2018]

defenestration

på svenska även: defenestrering: att kasta ut människor genom fönstret; i överförd bemärkelse: att göra sig av med Windows. – Ordet defenestering (som innehåller latinska fenestra, ’fönster’) brukar syfta på en händelse i Prag 1618, då en grupp protestanter kastade ut två kejserliga och katolska guvernörer och en sekreterare från ett fönster i Pragborgen. De föll 15 meter, men klarade sig eftersom de hamnade i en dynghög.

[jargong] [windows] [23 maj 2017]

ReactOS

ett operativsystem som ska vara kompatibelt med Windows, och som utveck­las med fri och öppen källkod. Man ska alltså kunna köra Windowsprogram och använda tillbehör avsedda för Windows. – Eftersom Windows är skrivet med sluten källkod är detta svårt att genomföra. Kompatibiliteten ska vara på bi­när­­kods­­nivå. – Projektet inleddes 1996, och 1998 fick det namnet ReactOS. När detta skrivs (september 2018) finns ReactOS i alfaversion, och kan köra en del Windowsprogram. – ReactOS ska inte förväxlas med React. – Se reactos.org.

[fri och öppen källkod] [windows] [ändrad 19 maj 2017]

user account control

(UAC) – funktion i Windows med syftet att få användarna att inte vara inlogg­ade som administratörer mer än nödvändigt. De ska kunna sköta huvuddelen av sina arbetsuppgifter som vanliga användare. (Detta är främst relevant för användare i organisationer.) – Problemet som behöver lösas uppstår därför att vanliga användare i Windows brukar kunna arbeta både som vanliga användare och som ad­mi­nis­tra­törer av sitt eget konto. För att göra vissa ändringar, till exempel installera program, måste de logga in som administratörer, men när de väl har gjort det brukar de inte logga ur som administratörer. Det innebär att administratörskontot är öppet, trots att det inte behövs, och det skapar en sårbarhet. Skade­pro­gram kan då laddas ner utan att användaren märker det, och de kan sedan spridas i nätverket. Om man å andra sidan hindrar användaren från att logga in som administratör över huvud taget blir det omöjligt för henne att göra många saker. – User account control minskar problemet genom att låta användaren göra en tillfällig inloggning när hon behöver göra något som administratör. När det är klart loggas hon automatiskt ut från sitt administratörskonto. Exakt hur det ska tillämpas kan ställas in av it‑systemets administratör. Man kan också välja att inte använda user account control alls. – User account control infördes 2006 i Windows med Windows Vista, och ingår fortfarande i Windows i om­ar­betad form. – Läs mer på Microsofts webbsidor.

[it-system] [it-säkerhet] [windows] [ändrad 18 mars 2018]