petskydd

möjlighet att spärra möjligheten att ändra vissa inställningar i operativsystem. – Syftet är främst att hindra tanklösa användare eller skadeprogram från att ändra inställningarna för it‑säkerhet. Enligt uppgift planerar Microsoft att införa petskydd i kommande versioner av Windows med början våren 2019. Privata användare kommer att kunna stänga av petskyddet om de vill, men i företagsversioner av Windows kommer det att vara nätverkets administratörer som bestämmer om petskyddet ska vara på eller av. – På engelska: tamper protection.

[it-säkerhet] [8 april 2019]

Windows management instrumentation

(WMI) – ett system av komponenter för Windows som möjliggör överblick över och hantering av resurser i ett nätverk. – WMI kan samla in och sammanställa information om vad som finns i ett nätverk och använda det för att konfigurera enheterna i nätverket. WMI är Microsofts tillämpning av Web‑based enterprise management (WBEM) från Distributed management taskforce (DMTF). – WMI var förinstallerat i Windows 2000, och ingick i Windows fram till Windows 7. – Se Microsofts webbsidor. – WMI underhålls fortfarande (2019) av Microsoft, men har ersatts av Windows Management Infrastructure, Windows MI (länk), som är bakåtkompatibelt med WMI.

[it-system] [nätverk] [windows] [ändrad 16 november 2018]

win

  1. Win – ibland i sammansättningar: kort för Windows;
  2. – i engelsk jargong: vinst, prestation, bragd – motsatsen till fail; for the win (FTW) betyder närmast hurra, länge leve;
  3. – även: [påträffande av] pornografisk bild.

[jargong] [windows] [ändrad 14 maj 2018]