dagshandlare

(day trader) – en privat aktiehandlare som gör snabba aktieaffärer på internet under dagen och säljer allt innan börsen stänger. Dagshandlaren behåller inga aktier över natten. – Datoriserad aktiehandel som gör samma sak kallas för högfrekvenshandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

automathandel

datoriserad aktiehandel styrd av enkla regler. – Reg­lerna kan säga att en viss aktie ska köpas eller säljas när kursen når en viss nivå, eventuellt i kombina­tion med bestämda tid­punkter. Automat­handel används främst av privat­personer som gör små aktie­affärer på internet. Datori­se­rad aktiehandel som styrs av mer inveck­lade regel­system och som körs på kraftfulla datorer kallas för algoritmisk aktiehandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

exekveringsalgoritm

i datoriserad aktie­handel: program som strävar efter att  köpa eller sälja aktieposter till det mest förmånliga priset. – Syftet är alltså inte bara att tjäna pengar i största allmänhet (se högfrekvenshandel) utan att köpa eller sälja bestämda aktieposter till bästa möjliga pris. Program­men försöker förutse det mest förmånliga ögon­blicket för att göra en affär, och bevakar vanligen flera olika börser och andra handels­platser för aktier. Exekveringsalgoritmer är en form av algoritmisk aktiehandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

overperform

i aktievärderingar: bättre än genomsnittet i samma kate­gori. – Om­dömet är bättre än neutral, men inte lika bra som re­kom­men­da­tionen köp. – Jäm­för med under­perform.

[aktiehandel] [ändrad 14 september 2015]

underperform

i aktievärderingar – sämre än genomsnittet (i samma kategori). Något bättre än rekom­menda­tionen sälj, men sämre än neutral. – Jäm­för med over­perform.

[aktiehandel] [ändrad 21 augusti 2015]