electronic exchange

  1. – utväxling av digitala dokument över inter­net (eller andra dator­nät) med tekniker för identifiering, autentisering och äkt­hets­kontroll;
  2. – elektronisk aktiebörs som Stock­holms­börsen och Nasdaq.

– Förkortas ibland till ee eller e‑e.

[aktiehandel] [datakommunikation] [ändrad 13 november 2019]