electronic exchange

  1. – utbyte av digitala dokument över inter­net (eller andra dator­nät) med tekniker för identifiering, autentisering och äkt­hets­kontroll;
  2. – elektronisk aktiebörs som Stock­holms­börsen och Nasdaq.