algoritmisk aktiehandel

(algorithmic trading) – datoriserad aktiehandel som styrs av kraftfulla  datorprogram (algo­ritmer). – Van­ligt­vis är algoritmerna kon­stru­e­rade för att utnyttja små förändringar i aktie­kurserna. De datorer som köper och säljer aktier reagerar mycket snabbare än människor, och kan därför dra nytta av för­änd­ringar som varar bråk­delen av en sekund. Datorernas ägare brukar se till att dator­erna placeras så nära börsens data­center som möjligt för att minska åtkomst­tiden. – Man brukar skilja mellan två slags algoritmisk aktie­handel, nämligen hög­frekvens­handel och exekveringsalgoritmer. Enk­lare former av aktie­handel med datorstöd kallas för automathandel. – Mot­svar­ande teknik för handel med annonsutrymmen kallas för programmatic.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]