algoritmisk aktiehandel

(algorithmic trading) – datoriserad aktiehandel som styrs av kraftfulla  datorprogram (algoritmer). – Van­ligt­vis är algoritmerna konstruerade för att utnyttja små förändringar i aktie­kurserna. De datorer som köper och säljer aktier reagerar mycket snabbare än människor, och kan därför dra nytta av förändringar som varar bråkdelen av en sekund. Datorernas ägare brukar se till att datorerna placeras så nära börsens datorcenter som möjligt för att minska access­tiden. – Man brukar skilja mellan två slags algoritmisk aktiehandel, nämligen högfrekvenshandel och exekveringsalgoritmer. Enklare former av aktiehandel med datorstöd kallas för automathandel. – Motsvar­ande teknik för handel med annonsutrymmen kallas för programmatic.

[aktiehandel] [ändrad 3 juli 2020