underperform

i aktievärderingar –– sämre än genomsnittet (i samma kategori). Något bättre än rekom­menda­tionen ”sälj”, men sämre än ”neutral”. –– Jäm­för med over­perform.