högfrekvenshandel

(high frequency trading) – datoriserad aktie­handel där aktier köps och säljs många gånger under dagen, kanske många gånger per sekund. – Syftet är att tjäna pengar på små för­änd­ringar av aktie­kurs­erna. Varje affär för sig ger en liten vinst, eller ingen alls, men målet är att den samman­lagda vinsten ska bli stor. Man behåller vanligt­vis aktierna bara en kort stund. Handeln kan därför ske med vilka aktier som helst – det görs ingen bedömning av aktiernas långsiktiga värde. Den som använder program för hög­frekvens­handel har ingen aning om vilka aktier som köps och säljs. – Pro­gram för högfrekvenshandel kallas ofta för börs­robotar, och handeln kallas för robot­handel. På engelska kallas det också för quant trading, kort för quantative trading, vilket syftar på att man tjänar pengar på att handla med stora kvantiteter med aktier, inte på stora kurs­föränd­ringar. – Under 2011 disku­tera­des det ifall pro­gram­men för hög­frekvens­handel var utformade för att påverka börs­kurs­erna i önskad riktning, vilket inte är tillåtet. Högfrekvenshandeln kan, sades det, ha bidragit till stora svängningar i börs­kurs­erna. – Högfrekvens­handel är en form av algoritmisk aktie­handel. – Jäm­för med dags­handlare och robo‑advisor.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]

Dagens ord: 2012-11-08