exekveringsalgoritm

i datoriserad aktie­handel: program som strävar efter att  köpa eller sälja aktieposter till det mest förmån­liga priset. – Syftet är alltså inte bara att tjäna pengar i största allmän­het (se hög­frekvens­handel) utan att köpa eller sälja bestämda aktieposter till bästa möjliga pris. Pro­gram­men försöker förutse det mest förmån­liga ögon­blicket för att göra en affär, och bevakar vanligen flera olika börser och andra handels­platser för aktier. Exekverings­algo­ritmer är en form av al­go­ritmisk aktiehandel.

[aktiehandel] [ändrad 17 juni 2018]