avbrottsöverbelastning

stress orsakad av för många av­brott i arbetet. – Tele­­fon­­­sam­tal, e‑post, meddelanden i sociala medier samt samtal ansikte mot ansikte med andra människor hindrar människor från att få flyt i arbetet. Efter varje avbrott tar det runt tio minuter att åter komma igång med en arbetsupp­gift så att man kan arbeta koncentrerat igen. – På engelska: interruption overload. – Se också infomani och internetberoende. – Över­­belast­nings­­attacker är något helt annat: ett slags it‑sabotage.

[arbetsmiljö] [stress] [ändrad 1 november 2018]

pre and post mail tension

(PPMT) – e-poststress – psykologiska spänningar som har att göra med e‑post. – Pre and post mail tension kan yttra sig som upprördhet, irritation, person­­liga konflikter, otålighet. Det är användarnas attityd till e‑post som orsakar PPMT, inte e‑posten som sådan. – Benämningen pre and post mail tension myntades i en forsknings­­rapport från 2003, beställd av Yahoo (borttagen från internet). – Se också internetberoende och social överbelastning.

[stress] [ändrad 6 oktober 2022]