avbrottsöverbelastning

stress orsakad av för många av­brott i arbetet. – Tele­­fon­­­sam­tal, e‑post, meddelanden i sociala medier samt samtal ansikte mot ansikte med andra människor hindrar människor från att få flyt i arbetet. Efter varje avbrott tar det runt tio minuter att åter komma igång med en arbetsupp­gift så att man kan arbeta koncentrerat igen. – På engelska: interruption overload. – Se också infomani och internetberoende. – Över­­belast­nings­­attacker är något helt annat: ett slags it‑sabotage.

[arbetsmiljö] [stress] [ändrad 1 november 2018]

pre and post mail tension

(PPMT) – e-poststress – psyko­­logiska spänningar som har att göra med e‑post, till exempel upp­­rörd­­het, irrita­tion, person­­liga kon­­flikter, otålig­­het. Det är an­vändarnas attityd till e‑post som or­sakar PPMT, inte e‑posten som sådan. – Be­­näm­ningen myntades i en forsknings­­rapport från 2003, be­­ställd av Yahoo (borttagen från internet). – Se också inter­net­­beroende och social över­­belastning.

[stress] [ändrad 11 september 2019]