överbelastningsattack

(denial-of-service attack, förkortat DoS) – attack som leder till att ett it‑system inte kan leverera tjänster till användarna. (Se funktionsförlust.) – Angriparen, som har kunskap om sårbarheter i mottagarens it‑system, skickar anrop som avsiktligt är felaktigt utformade. De får mottagarens it‑system att krångla eller låsa sig. Följden blir att it‑systemet kraschar helt eller delvis. Strikt talat handlar det inte enbart om överbelastning, utan dess­utom om att provocera fram funktionsfel. – Överbelastningsattacker genomförs oftast av många samverkande datorer (botnät), ofta utan deras ägares vetskap – se distribuerad överbelastningsattack. – Den engelska termen ”denial of service” (funktionsförlust) beskriver effekten på tredje part: A saboterar för B, vilket leder till att C (kund, användare) utsätts för denial of service. – En smygande variant är degradation‑of‑service attack (försvagningsattack). – Se också betalningsattack, som också kan ses som ett slags sabotage.

[attacker] [ändrad 28 december 2020]

Dagens ord: 2022-11-29