pre and post mail tension

(PPMT) – e-poststress – psykologiska spänningar som har att göra med e‑post. – Pre and post mail tension kan yttra sig som upprördhet, irritation, person­­liga konflikter, otålighet. Det är användarnas attityd till e‑post som orsakar PPMT, inte e‑posten som sådan. – Benämningen pre and post mail tension myntades i en forsknings­­rapport från 2003, beställd av Yahoo (borttagen från internet). – Se också internetberoende och social överbelastning.

[stress] [ändrad 6 oktober 2022]