pre and post mail tension

(PPMT) – e-poststress – psykologiska spänningar som har att göra med e‑post. – Pre and post mail tension kan yttra sig som upprörd­­het, irrita­tion, person­­liga konflikter, otålighet. Det är an­vändarnas attityd till e‑post som or­sakar PPMT, inte e‑posten som sådan. – Benämningen pre and post mail tension myntades i en forsknings­­rapport från 2003, be­­ställd av Yahoo (borttagen från internet). – Se också inter­net­­beroende och social över­­belastning.

[stress] [ändrad 6 oktober 2022]