pre and post mail tension

(PPMT) – e-poststress – psyko­­logiska spänningar som har att göra med e‑post, till exempel upp­­rörd­­het, irrita­tion, person­­liga kon­­flikter, otålig­­het. Det är an­vändarnas attityd till e‑post som or­sakar PPMT, inte e‑posten som sådan. – Be­­näm­ningen myntades i en forsknings­­rapport från 2003, be­­ställd av Yahoo (borttagen från internet). – Se också inter­net­­beroende och social över­­belastning.

[stress] [ändrad 11 september 2019]