netbrain

påstått sjukligt tillstånd orsakat av över­driven användning av dator och mobil­tele­fon. – De som drar på sig ”näthjärna” blir narcissistiska, får svårt att koncentrera sig och oroar sig för att missa något (se FOMO.) – Tillståndet blev känt under namnet netbrain i januari 2015 efter en studie som hade gjorts av företaget Visual DNA (visualdna.com) i samarbete med University college of London (ucl.ac.uk). Netbrain har också kallats för iDisorder. – Se artikel i Times från 2015, återpublicerad på Visual DNA:s webbplats: visualdna.com…. – Se också internetberoende och social överbelastning.

[stress] [ändrad 13 december 2021]

social överbelastning

(social overload) – för många med­delanden från kontakterna i sociala medier. – Ut­­trycket an­­sluter till informationsöverbelastning (information overload), men beskriver ett över­­mått av med­delanden och önskemål från kontakter i sociala medier som Face­book och LinkedIn. Det kan gälla meddelanden, nya kontakter, inbjudningar att vara med i olika grupper, foton, videor och musik som användaren uppmanas att lyssna på, spel och tester som man ska ta. Användaren kan bli stressad av känslan av att inte hinna med allt. (Se också FOMO och SMFS.) Hon kan vara rädd för att verka oartig om hon bara struntar i inkommande meddelanden från kontakter i hennes sociala nät­verk. – Se också inter­net­beroende.

[it-liv] [sociala medier] [stress] [ändrad 16 juli 2017]

informationsöverbelastning

(information overload) – stress på grund av för mycket information. – Den drabbade har svårt att hinna med sina arbetsuppgifter därför att hon har svårt att överblicka, utvärdera och ta till sig all information som är tillgänglig. En stor del av hennes tid kan gå åt till att gå igenom, sortera och kasta e‑post och inlägg på sociala medier, varav det mesta saknar betydelse för henne. – Uttrycket informationsöverbelastning blev vanligt på 1990‑talet när inter­net blev allmänt tillgängligt. Man talar också om information pollution och info‑obesity, även stavat infobesity. – Se också internetberoende.

[stress] [ändrad 10 februari 2021]

Camp Grounded

ett digitalfritt sommarläger i Kalifornien för vuxna. – På Camp Grounded får man inte ha med datorer, mobil­­telefoner, spelkonsoler, digital­kameror eller något annat digitalt. Detta kallas för digital detox. – Aktiviteterna på lägret är ungefär samma som på sommar­läger för barn och ung­domar. – Camp Grounded startade 2013 men upphörde 2017 efter initiativtagaren Levi Felix död. Verksamheten ska ha återupptagits sommaren 2020, men tycks ha legat nere efter det. – Se organisationen Digital Detox webbsidor. – Grounded kan dels be­tyda (att ha) utegångsförbud – to be grounded, dels (att ha) fötterna på jorden. – Se också JOMO samt black hole resort, internetberoende, Nophone, to offline, social överbelastning och Walden zone.

[digitalfritt] [kuriosa] [ändrad 13 februari 2023]

infomani

(infomania) – ett stress­liknande tillstånd där man hela tiden väntar på telefonsamtal, e‑post eller SMS. Man är också inställd på att svara omedelbart. – Info­­mani påstås leda till att intelligenskvoten går ner med ungefär tio enheter så länge tillståndet varar. – Uttrycket har använts i allmän betydelse åtminstone sedan 1984, då det gjordes känt av Elizabeth Ferrarini i hennes bok Con­fessions of an info­maniac. Det fick mer spridning när psykologen Glenn Wilson (länk) 2005 gjorde en undersökning av fenomenet på uppdrag av dåvarande Hewlett‑Packard†. Undersökningen fick hård kritik, och Glenn Wilson har senare beklagat att den fick så stor publicitet. Hewlett‑Packard tog senare bort rapporten från sin webbplats. – Se också artikel från BBC (länk).

[stress] [ändrad 22 oktober 2017]

attention deficit trait

(ADT) – minskad effektivitet orsakat av övermått av information. – E‑post, telefonsamtal, sociala medier och andra distraktioner gör att man inte kan koncentrera sig på det man ska göra. – Benämningen lanserades 2006 av den amerikanska psyk­iatern Edward Hallowell (drhallowell.com) i boken Crazy­­­Busy (länk). Benämningen ADT an­spelar på ADHD och ADD, men Hallowell anser inte att ADT är ett sjukdomstillstånd, utan snarare ett stressbeteende. – Se också internetberoende och social överbe­last­ning.

[arbetsmiljö] [stress] [ändrad 10 december 2019]

mejlvägg

  1. – annat ord för spamfilter eller liknande program som blockerar oönskad e‑post (kanske även sådan som inte kan räknas som spam men som ändå anses onödig). Ordet anspelar på brandvägg;
  2. – funktion som gör att man måste ange och bekräfta sin e‑pos­tadress (genom att svara på ett mejl) för att få tillgång till in­formation och tjänster på internet. Ordet anspelar på betalvägg. – Se också bekräftelsemejl;
  3. – hit the mail wall – ”gå in i mejl­väggen” – att få så mycket e‑post att man inte kan hantera den.

– Även: e‑post­vägg. På engelska: mail wall eller email wall.

[e-post] [it-säkerhet] [spam] [stress] [ord på -vägg] [ändrad 9 december 2019]